Meteen naar de inhoud

Beleving

Hoe breng je leven in de brouwerij ?

Er zijn heel wat kansen op met grote en kleine ingrepen (terug) wat beleving in je (handels)kern te brengen. Wij werken rond 5 belangrijke dimensies van beleving:

Een analyse van de fysieke beleving in een stad of gemeente

Fysieke beleving

Openbare ruimte

Heel wat steden en gemeenten missen een uniek karakter. Ze zijn inspiratieloos en onderscheiden zich nog te weinig. Investeringen in het publieke domein kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de beleving van de (handels)kern. Wij werken voor u een creatief voorstel uit rond het aankleden en versterken van de openbare ruimtes in uw stad of gemeente.

De (handels)kern

Niet iedere kern hoeft per sé een handelskern te zijn. Kies je bewust voor een handelskern? Dan is een afbakening absoluut noodzakelijk. URBAN-IMPACT begeleidt de afbakening van uw handelskern om er de beleving te maximaliseren.

Een bruisende buurt!

URBAN-IMPACT gaat voor bruisende buurten! Een straat, wijk of centrum (groot of klein): wij werken voor u een visie en actieplan uit om een nieuwe lokale dynamiek te creëren.

DNA-workshop

Wat is de perceptie van uw stad of gemeente bij inwoners, bezoekers of ondernemers? En strookt dit wel met de manier waarop het lokale bestuur naar uw stad of gemeente kijkt? We brengen het sociale weefsel in kaart aan de hand van een DNA-denkoefening. In samenspraak met verschillende stakeholders wordt een heldere profilering van uw stad of gemeente uitgewerkt. Een belangrijk vertrekpunt voor de uitwerking van het verdere beleid!

Van economische naar sociale realiteit

Wij vinden dat we de pure economische realiteit van een (handels)kern meer moeten laten evolueren naar een sociale realiteit waar ook ruimte is voor andere initiatieven. URBAN-IMPACT werkt een plan uit waarmee we kernen laten groeien naar levendige buurten. We zetten in op ontmoeten, mengvormen en events om een nieuwe dynamiek teweeg te brengen.

Sociale beleving

Waarom?

Een groene omgeving nodigt mensen uit tot recreatie en sociale interactie. Heel wat studies tonen ook aan dat een groene leefomgeving essentieel is voor ons welbevinden, onze gezondheid, de economie en biodiversiteit. Helaas worden groene en open ruimtes dag na dag schaarser.

Een groenplan op maat!

De aanwezigheid van natuur en groen heeft een positieve impact op het gevoel en de visuele beleving van een omgeving. We gaan met URBAN-IMPACT de uitdaging aan om jouw stad of gemeente maximaal en op een slimme manier te vergroenen. In functie van de doelstellingen en het beschikbare budget werken we een plan op maat uit.

Het belang van handel en horeca

Retail en horeca zijn echte trafficbuilders. Ze zorgen voor beleving en gezelligheid in je stad of gemeente, én ze helpen om de bezoekersaantallen en toerismestromen op gang te trekken. Ondernemers hebben een belangrijke (maar vaak nog onderbelichte) doorverwijsfunctie. Ondersteuning en begeleiding vanuit het lokale bestuur is cruciaal.

Ambassadeurs

Lokale ondernemers hebben een grote geloofwaardigheid en komen dagelijks in contact met inwoners of bezoekers. Door het aanreiken van opleidingen, infomomenten, toolkits, ... willen we lokale handelaars inzetten als dé ambassadeurs van hun stad of gemeenten. Benieuwd hoe we dit in jouw stad of gemeente kunnen doen? Neem contact met ons op!

Een sleutelrol voor ondernemers

Waarom?

Naast de belevingsfactor toerisme is buurttoerisme voor ons minstens even belangrijk. Want de onderscheidende factor bij kleinere steden/gemeenten is vaak erg laag. Daarom moeten we ervoor zorgen dat mensen niet alleen de grote steden, maar ook terug hun buurt (her)ontdekken.

Over de gemeentegrenzen heen

Fiets - en wandeltoerisme zit in de lift. Het is de ideale manier om je eigen of naburige gemeente te (her)ontdekken. URBAN-IMPACT helpt je om de unieke aantrekkingsfactoren van je omgeving uit te lichten. Met diverse stakeholders worden de verschillende mogelijkheden verkend. We gaan we op zoek naar unieke verhalen, de verbindende en de onderscheidende elementen om het regionaal toerisme te stimuleren.

Beleving

Vlaanderen telt heel wat sfeerloze en weinig aantrekkelijke handelskernen. En toch heeft iedere stad of gemeente in se heel wat onderscheidend vermogen! Ontdek snel hoe we meer beleving kunnen brengen in jouw buurt, omgeving of (handels)kern!

Leegstand

Fysieke retail is al jaren een krimpend economisch model. Het centrale handelsapparaat in onze kernen vermindert langzaam maar zeker. Momenteel staan 1 op de 10 handelspanden in Vlaanderen leeg. Met een gevarieerd actieplan gaan we pro-actief de strijd aan met winkelleegstand en brengen je kern terug tot leven !

Ondersteuning

Nood aan een heldere visie binnen uw gemeentelijke administratie of binnen uw organisatie? Een kritische blik van buitenaf, met een constructief advies ? URBAN-IMPACT deelt graag zijn kennis in functie van een gestroomlijnde organisatie (met ondernemers en beleidsmedewerkers.)

Mobiliteit

Mobiliteit in je stad of gemeente, een knelpunt of een interessante uitdaging? Met de juiste ingrepen kan het mobiliteitsverhaal in jouw kern een ware troef worden. Veiligheid en bereikbaarheid staan bij ons centraal. Mét oog voor inwoners én ondernemers, met als bonus een vlot bereikbare en bloeiende handelskern