Meteen naar de inhoud

Mobiliteit

Mobiliteit als troef voor je kern? Het kan!

Door in te zetten op een veilige en bereikbare omgeving. Ook een goede begeleiding bij openbare werken is cruciaal, zowel voor inwoners, bezoekers als ondernemers.

Knelpuntenanalyse

Hoe gaan jullie inwoners naar de winkel, school of werk? Is hun bestemming vlot bereikbaar, of levert dat soms frustraties op? De eerste stap naar een veilige omgeving is een knelpuntenanalyse. We brengen de belangrijkste knelpunten met betrekking tot mobiliteit in kaart en werken een toekomstgericht plan van aanpak uit.

STOEP-principe

Stappen, trappen, openbaar vervoer, elektrisch vervoer en dan pas personenwagens. Steeds meer verplaatsingen zullen in de toekomst op korte afstand gebeuren.Bij de heraanleg of aanpassing van een kern is het STOEP-principe een belangrijke leidraad. URBAN-IMPACT werkt voor je stad of gemeente een plan uit waar bereikbaarheid centraal staat, waar het kan met duurzame vervoersmodi.

Nudges rond verkeersveiligheid

Met nudging worden weggebruikers op een onbewuste manier gestimuleerd om een gewenste keuze te maken. Met zo'n onbewuste gedragsbeïnvloeding kunnen bepaalde risicovolle situaties vermeden worden. Na een analyse van de lokale verkeerssituatie wordt een voorstel opgemaakt.

Visie rond parkeerbeleid

Lokale besturen staan voor de uitdaging om mobiliteit te verenigen met zaken zoals leefbaarheid, lokale economie en ecologie. Voor de uitwerking van een parkeerbeleid brengen we de diverse types parkeerbehoeften in kaart, we leggen de verschillende knelpunten bloot en koppelen daaraan een reeks concrete maatregelen. Denk bv. aan zones voor beperkt verkeer, SHOP&GO zones bij de lokale handelaars, randparkings, ..

Bewegwijzering

Een doordachte bewegwijzering zorgt voor een goede leesbaarheid van je stad of gemeente. Het is een ideale manier om bepaalde zones, pleinen, parkings, bezienswaardigheden, .. met elkaar te verbinden. Met een heldere bewegwijzering voor alle doelgroepen zorgen we voor de nodige vernieuwing in jouw stad of gemeente!

Mobiliteits - en circulatieplan

Opmaak minder-hinderplan

Handelaars, ondernemers, inwoners, leveranciers, schoolgaande jeugd, .. ze worden allemaal getroffen door openbare werken. Om slechte bereikbaarheid voor klanten en leveranciers, onduidelijke werfsignalisatie, onzekerheid over de duur en een gebrek aan coördinatie tussen alle betrokken te vermijden maakt URBAN-IMPACT in samenwerking met de stad of gemeente een sterk minder-hinderplan op. Zo proberen we de weerslag van de openbare werken voor iedereen zoveel mogelijk te beperken.

Begeleiding & uitvoer minder-hinderplan

Naast de opmaak van een minder-hinderplan kan URBAN-IMPACT ook ingeschakeld worden voor de begeleiding en uitvoering van dit plan. Het communicatiedraaiboek en het bestemmingssignalisatieplan zijn hier onze belangrijkste leidraad. Voortdurend evalueren en bijsturen staan centraal.

Bestemmingssignalisatie en communicatie

We voorzien de grafische opmaak van de bestemmingssignalisatie en ondersteunen jouw lokale diensten bij de communicatie.

Beleving

Vlaanderen telt heel wat sfeerloze en weinig aantrekkelijke handelskernen. En toch heeft iedere stad of gemeente in se heel wat onderscheidend vermogen! Ontdek snel hoe we meer beleving kunnen brengen in jouw buurt, omgeving of (handels)kern!

Leegstand

Fysieke retail is al jaren een krimpend economisch model. Het centrale handelsapparaat in onze kernen vermindert langzaam maar zeker. Momenteel staan 1 op de 10 handelspanden in Vlaanderen leeg. Met een gevarieerd actieplan gaan we pro-actief de strijd aan met winkelleegstand en brengen je kern terug tot leven !

Ondersteuning

Nood aan een heldere visie binnen uw gemeentelijke administratie of binnen uw organisatie? Een kritische blik van buitenaf, met een constructief advies ? URBAN-IMPACT deelt graag zijn kennis in functie van een gestroomlijnde organisatie (met ondernemers en beleidsmedewerkers.)

Mobiliteit

Mobiliteit in je stad of gemeente, een knelpunt of een interessante uitdaging? Met de juiste ingrepen kan het mobiliteitsverhaal in jouw kern een ware troef worden. Veiligheid en bereikbaarheid staan bij ons centraal. Mét oog voor inwoners én ondernemers, met als bonus een vlot bereikbare en bloeiende handelskern