Meteen naar de inhoud

Ondersteuning

Hoe Inspireer je als lokaal bestuur je ondernemers en beleidsmedewerkers?

Infosessies

(Periodieke) infosessies helpen ondernemers te informeren of bij te scholen rond bepaalde thematieken. De thema's worden in overleg vastgelegd. Het is een ideaal netwerkmoment en het geeft mensen de kans om op een informele manier in contact te komen met collega-ondernemers én het lokale bestuur.

Social media experts

Samen met een team van social media experts helpen we lokale besturen en winkelverenigingen om een imago op te bouwen.

Klankbordsessies

Kennisdeling kan ook 1-op-1 gebeuren. We bieden klankbordsessies aan met zowel ondernemers als lokale besturen. Workshopgewijs gaan we dieper in op een aantal uitdagingen, waarna we een groeiplan op maat uitwerken.

Creatieve workshops

In creatieve workshops worden diverse stakeholders met elkaar in contact gebracht en uitgedaagd om ideeën te genereren rond bepaalde thematieken. Deze zijn uiteenlopend maar hebben allemaal raakvlakken met lokale economie (e-commerce, winkelbeleving, marketing en communicatie inzetten als handelaar, ..).

Interactieve brainstormsessies

Ondernemers, inwoners, handelaars, .. worden aangespoord om hun creativiteit de vrije loop te laten gaan. Alles kan, alles mag.

Lerende netwerken

URBAN-IMPACT organiseert lerende netwerken voor ondernemers en ambtenaren.

Netwerken

Externe samenwerking

Door meer met verschillende partijen samen te zitten kunnen steden en gemeenten zich herdynamiseren. Regionale en intergemeentelijke samenwerking is bijzonder inspirerend. URBAN-IMPACT faciliteert en organiseert deze bijeenkomsten.

Interne samenwerking

Medewerkers binnen een stads - of gemeentebestuur weten niet altijd wie waarmee bezig is. Door een gebrek aan samenwerking over verschillende diensten heen worden heel wat kansen gemist. Via een uniek traject zorgen wij voor een verbeterde interne samenwerking. Het optimaliseren van de informatie- en communicatiestroom staat hierbij centraal.

Opmaak detailhandelsvisie

Vertrekkende vanuit het DNA van jouw stad of gemeente werkt URBAN-IMPACT een sterke detailhandelsvisie uit. Dialoog & interactie met verschillende stakeholders staan bij ons centraal. We werken een duidelijk kader uit die we koppelen aan concrete ambities voor de ontwikkeling van de detailhandel in uw stad of gemeente.

Aanstellen, coachen of uitvoeren van centrummanagement

Een centrummanager moet dynamiek brengen in de handelskern. Denk aan het organiseren van acties, het verenigen van ondernemers, invulling van handelspanden, .. URBAN-IMPACT ondersteunt in het aflijnen van de functie, het coachen of het uitvoeren van het centrummanagement.

Citymarketingplan

De opmaak van een citymarketingplan is een belangrijk onderdeel van een economisch beleidsplan. Naast het ontwikkelen van een eigen identiteit en het aantrekken van nieuwe doelgroepen hebben we ook oog voor concrete initiatieven gericht lokale handelaars, inwoners, bedrijven of investeerders.

Vermarkten van de je stad = marketing & communicatie voor uw stad of gemeente > belangrijk.

Commercieel strategisch plan

Een CSP is het hulpmiddel bij uitstek voor de opmaak van een gemeentelijk detailhandelsbeleid en een sterke visie op lange termijn. In functie van een bloeiende en dynamische handelskern werken we de juiste strategische en operationele doelstellingen voor jouw stad of gemeente uit. Het resultaat wordt een praktisch werkdocument met een reeks uitgewerkte acties om onmiddellijk mee aan de slag te gaan. URBAN-IMPACT voorziet zowel procesbegeleiding als de opmaak van het plan zelf.

Belangrijke handvaten
voor een lokaal economisch beleid

Beleving

Vlaanderen telt heel wat sfeerloze en weinig aantrekkelijke handelskernen. En toch heeft iedere stad of gemeente in se heel wat onderscheidend vermogen! Ontdek snel hoe we meer beleving kunnen brengen in jouw buurt, omgeving of (handels)kern!

Leegstand

Fysieke retail is al jaren een krimpend economisch model. Het centrale handelsapparaat in onze kernen vermindert langzaam maar zeker. Momenteel staan 1 op de 10 handelspanden in Vlaanderen leeg. Met een gevarieerd actieplan gaan we pro-actief de strijd aan met winkelleegstand en brengen je kern terug tot leven !

Ondersteuning

Nood aan een heldere visie binnen uw gemeentelijke administratie of binnen uw organisatie? Een kritische blik van buitenaf, met een constructief advies ? URBAN-IMPACT deelt graag zijn kennis in functie van een gestroomlijnde organisatie (met ondernemers en beleidsmedewerkers.)

Mobiliteit

Mobiliteit in je stad of gemeente, een knelpunt of een interessante uitdaging? Met de juiste ingrepen kan het mobiliteitsverhaal in jouw kern een ware troef worden. Veiligheid en bereikbaarheid staan bij ons centraal. Mét oog voor inwoners én ondernemers, met als bonus een vlot bereikbare en bloeiende handelskern